MK KLAMPIARSTVO

Klampiarske , pokrývačské a izolatérske práce
Výškové práce v Bratislave a okolí ….. Rekonštrukcia strechy, falcovana krytina
Opravy a rekonštrukcie striech, montáž klampiarskych prvkov ( záveterne lišty, rímsy, atiky, okapnice, oplechovania komína, bočné lemovanie, parapety a úžlabia ) a odkvapových systémov
.

klampiarstvo, falcovaná krytina
Falcovaná krytina , hydroizolácia plochých striech , stresné okná

Falcovaná krytina , hydroizolácia plochých striech

0908 768 645 0908 700 185

Stavebné klampiarstvo, rekonštrukcia striech, nadkrokvová izolácia